โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

Post On 09 July, 2020

 

 

EMPFORCE PARTNER 

 

ขอเชิญชวนสถานศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

 

" วิถีชีวิตของคนในชุมชน "

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา จ.นครนายก 

รวมระยะเวลา  1 วัน

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ดำนา จักสาน ทำขนมไทย เป็นต้น 

เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในชุมชน ที่ใช้ชีวิต และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใน คนรุ่นใหม่

 

โปรแกรมที่ 1 (สำหรับเยาวชน)

 

 

โปรแกรมที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป

 

 

รายละเอียด 

 

 

 ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา จ.นครนายก

อีกหนึ่งชุมชนเล็ก ๆ ที่เรียบง่าย ดีต่อใจ และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน 

รวมไปถึงคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง 

ให้ทุกคนได้เข้ามาซึมซับวิถีของชาวสวนเกษตรอินทรีย์ ได้วิ่งเล่นในสวนผสมผสาน

เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์แถมยังเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่รอให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชุมชน

 

 

 

 สนใจติดต่อ คุณเนส โทร. 080-445-0008 หรือ ทาง LINE Official 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม

Visitors: 901,860