ต้องเขียน Resume ยังไง? ถึงถูกใจ HR

Post On May 22, 2020

 

ใบเบิกทางสำคัญที่จะช่วยให้เราได้งานหรือไม่คือ เรซูเม่ (Resume)
เรซูเม่คือประวัติโดยย่อเช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความถนัด ความสามารถพิเศษ เรซูเม่ที่เขียนออกมาดีจะดึงดูดความสนใจของฝ่ายบุคคล (HR) ช่วยเพิ่มโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์งานได้มากขึ้น วันนี้ เอ็มฟอร์ส พาร์ทเนอร์จะมาแชร์เทคนิค " การเขียนเรซูเม่ยังไงให้ HR สนใจ ? "
 
• ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนนี้ประกอบไปด้วยรูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติการศึกษา
รูปถ่ายควรเป็นรูปที่เห็นใบหน้าตรง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใช้รูปเซลฟี่เด็ดขาด เพราะรูปถ่ายเป็นสิ่งแรกที่ HR ได้เห็นจากเรซูเม่ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ และควรใช้อีเมลมีชื่อดูเป็นทางการด้วย
 
• ประสบการณ์ต่าง ๆ
เรียบเรียงข้อมูลจากปัจจุบันไปหาอดีตเสมอ สำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วสามารถระบุได้ว่าเคยทำงานที่ไหนมาบ้าง รวมถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ และการอบรมที่เคยเข้าร่วม ส่วนนักศึกษาจบใหม่ การระบุประสบการณ์พิเศษเป็นการช่วยให้เรซูเม่ดูน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การออกค่าย การฝึกงาน ตลอดจนการทำงานล่วงเวลา (Part-Time) เพราะประสบการณ์พิเศษจะเป็นสิ่งสนับสนุนว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และมีความรับผิดชอบ
 
• ทักษะและความสามารถ
การมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้เรซูเม่ดูน่าสนใจและได้เปรียบคู่แข่ง ผู้สมัครจำเป็นต้องค้นหาและดึงทักษะความสามารถที่เป็นจุดเด่นออกมาให้มากที่สุด โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่สมัครจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น อาทิ ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส ฯลฯ รวมไปถึงทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
 
• ควรระบุจุดมุ่งหมายในอาชีพที่ชัดเจน
การระบุจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น ตั้งเป้าหมายระยะสั้นว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างไร หรือการตั้งเป้าหมายระยะยาวในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าในเส้นทางอาชีพว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เป็นต้น ซึ่งการตั้งเป้าหมายในสายอาชีพให้ชัดเจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างแรงจูงใจที่สำคัญแก่องค์กรในการเลือกรับผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าทำงานเพื่อสร้างผลงานและขับเคลื่อนองค์กรได้ต่อไป
 
• เขียนข้อมูลให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
เรซูเม่ที่ดีควรมีความกระชับ ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาและการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด ทั้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น โดยความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่ (A4) ฉะนั้นควรคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นกับตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของเรซูเม่ได้อย่างรวดเร็ว และอย่าลืมตรวจทานเรซูเม่ก่อนส่งสมัครงานทั้งการสะกดคำผิด การใช้ภาษา การจัดเรียงลำดับข้อมูลจากปัจจุบันไปหาอดีต
 
• การตั้งชื่อและการสร้างไฟล์
เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานมักจะมองข้าม การตั้งชื่อไฟล์เรซูเม่อย่างมืออาชีพควรใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้สมัคร และควรระบุด้วยว่าเป็น Resume ยกตัวอย่างเช่น Resume_Name เพื่อให้ HR ทราบว่าไฟล์ที่ส่งมานั้นคือไฟล์อะไร เนื่องจากการสมัครงานแต่ละครั้งต้องมีการแนบไฟล์อื่น ๆ ด้วย อาทิ ไฟล์รูป ทรานสคริปต์ ฯลฯ นอกจากนี้การเลือกสร้างไฟล์ไม่ว่าจะเป็น MS Word , PDF ควรดูรายละเอียดของประกาศงานว่า HR ต้องการไฟล์ประเภทไหน แต่หากไม่ได้ระบุไว้ การเลือกใช้ไฟล์ PDF จะเหมาะสมกว่า เพราะบางครั้งการใช้ MS Word มีโอกาสที่ HR เปิดดูไฟล์แนบแล้วเนื้อหาที่ถูกจัดวางมาเป็นอย่างดีอาจเคลื่อนได้
 
 
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเมื่อองค์กรมีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ จะมีผู้ให้ความสนใจส่งใบสมัครเช่นเดียวกันเป็นจำนวนมากในขณะที่ฝ่ายบุคคลมีเวลาอันจำกัดในการคัดเลือกและอ่านเรซูเม่แต่ละฉบับอย่างละเอียด ฉะนั้น การให้ความสำคัญและเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ในเรซูเม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด จะช่วยให้เรซูเม่ของผู้สมัครมีความน่าสนใจมากขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังหางานอยู่ หรือไม่ ! ลองปรึกษา EMPFORCE PARTNER ซิ
 
 Admin
 
Visitors: 901,860